FRIKAB PRODUKTION kan bl.a. erbjuda följande tjänster:


Konstruktion:
FRIKAB Produktion kan vara ett bollplank för er eller om ni så önskar på egen hand helt lösa uppgiften och presentera en fungerade lösning.


CAD:
FRIKAB Produktion har stor erfarenhet av CAD inom huset, men har med hjälp av väl inarbetade och stabila samarbetspartner också möjligheten att erbjuda mer komplexa produktlösningar.


CAD konvertering:
FRIKAB Produktion kan ta mot alla format av pick & place filer, med hjälp av dessa filer går det mycket smidigt att generera ett pick & place program för våra MYDATA maskiner.

Då er CAD fil och BOM ligger till grund för produktionen kommer vi tillsammans minska risken för missförstånd och felmontering.


Prototyper:
FRIKAB Produktion erbjuder en snabb tillverkning av prototypserier, detta är möjligt med en god planering och med hjälp av MYDATAS maskinpark med den senaste uppdaterade mjukvaran.

FRIKAB kommer snabbt till skott och ger dina kort en seriemässigt utförd produktion redan på prototypstadiet.

Detta ger er fördelar då vi redan i prototypstadiet har fakta och kan gå igenom produktens produktionsvänlighet och göra en rättvis kostnadsanalys för kommande serieproduktioner.


Serieproduktion:
FRIKAB Produktion har i flera projekt helhetsansvar från komplett materialinköp till produktion av färdig produkt.

Vi tar också gärna hand om rent hålmonterade kort. FRIKAB kan utföra bly eller blyfri produktion helt efter dina önskemål.
Med många års erfarenhet av serieproduktion har vi kunskapen att tillsammans med er utföra en produktion som kommer att löpa problemfritt under många år.


Test:
FRIKAB Produktion kan utföra test och ev. felsökning för våra kunders produkter.
Med en bra utformad test VET vi att det som lämnar oss kommer att fungera hos er slutkund.


Logistik/leverans till slutkund:
FRIKAB Produktion har ett antal kunder där vi löser allt inom logistik från ordermottagning till direktleverans till slutkund.


Röntgen:
FRIKAB Produktion kan nu erbjuda röntgen av kretskort, men även vid behov röntgen av mekaniska detaljer t.ex. kontaktdon.


Modifiering:
FRIKAB Produktion utför modifiering av kretskort tex. strapp och kap, byte av kretsar osv.


Reparation:
FRIKAB Produktion erbjuder service och felsökning av tillverkade produkter.